Našimi zákazníkmi sú

Ubytovacie zariadenia – penzióny a hotely

  • Pranie a žehlenie rovnej bielizne
  • Pranie a žehlenie uniforiem personálu

Gastronomické zariadenia

  • Pranie a žehlenie rovnej, ale i tvarovanej  reštauračnej bielizne
  • Pranie a žehlenie pracovných odevov kuchárov, čašníkov a iných zamestnancov

Sklady, výrobné a montážne podniky

  • Pranie a žehlenie pracovných a ochranných odevov

Relaxačné wellness centrá, kozmetické/kadernícke salóny a fitness centrá

  • Pranie a žehlenie rovnej bielizne
  • Pranie a žehlenie uniforiem a kostýmov personálu